VĂN BẢN - CÔNG VĂN

<Số kí hiệu>: Công văn nội bộ
<Số kí hiệu>: Công văn từ Phòng GD&ĐT
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 CV 293/UBND-PGDĐT về việc chuẩn bị khải giảng năm học 2021-2022 30-08-2021 chuẩn bị khải giảng năm học 2021-2022 Tải về
2 Báo cáo công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 30-08-2021 ông tác chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 Tải về
3 Quyết định số 59/QĐ-PGDĐT 05-04-2021 Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 Tải về
4 QĐ kiểm tra chuyên môn năm học 2020-2021 05-04-2021 Kiểm tra chuyên môn trường TH&THCS Tân Hiệp A3 Tải về
5 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cập THCS, THPT 27-08-2020 Tải về
6 Tổ chức dạy học qua Internet, 07-04-2020 Tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong học kỳ II Tải về
7 Sửa đổi, bổ sung kế hoạch thời gian năm học 13-3-2020 SỬa đổi, bổ sung kế hoạch thời gian năm học Tải về
8 Chỉ thị 05. CT-TW 15-5-2016 Tải về
9 32/2014/QĐ-UBND_30/09/2014 03-04-2015 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang Tải về
10 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
11 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về